O sérii Devět dní

Věřit a nepochybovat. Lee Parker věří, Sera Trantorová věří – pouze každý něčemu jinému. Vleklé války nejen že měly fatální dopad na tvář přírody, ale rozdělily lidstvo na dva nesmiřitelné tábory. Životním krédem kněžích je askeze. Hlavními hodnotami jsou čistota, zbožnost a také absence citu. Proti této nesmyslné víře stojí Povstalci, kteří bojují za návrat původního světa. A jejich přesvědčení je neméně houževnaté, jak brzy na vlastní kůži pocítí Parker, nejlepší voják z elitní jednotky Jestřábů a vykonavatel kněžské vůle, který má jasný úkol: přivést do Citadely Povstalkyni Seru živou. Ovšem ani Seřiny pevně vštěpované morální zásady nezůstanou ušetřeny tvrdé zkoušky. Brzy však oba shledají, že uprostřed nezmapované divočiny budou muset čelit novému nebezpečí – záhadnému atmosférickému jevu známému jako Růžová bouře, z jejíchž purpurových blesků dosud nevyšel nikdo živý. Budou Sera s Leem první a budou to ještě vůbec oni? Otočil se snad svět naruby, nebo byl takový i předtím? Dva úhly pohledu, dvě přesvědčení. A pravda ukrytá někde úplně jinde.

Lee Parker

Sera Trantorová

Otec Felebius


Jason Stone


Všechny postavy

 

  Více postav


Ronald Rivera


Steven Dawson


Desmond Curtis


Amélie Lambertová


Ben

 

Svět

Sabrie je obydlená oblast s počtem 4,6 milionu obyvatel. Centrální moc je soutředěna do hlavního města Citadely, ve kterém má sídlo Konsilium – vládnoucí kruh pěti kněží v čele s otcem představeným. Obyvatelstvo žije velmi asketickým životem, s minimem technologií i prostředků. Historie byla zapomenuta, avšak lidé si až příliš dobře pamatují hrůzy, na kterých vznikla jejich společnost. Dle kněžské nauky je postapokalyptický svět důsledkem Božího hněvu. Pro jeho uspokojení je vyžadován přísný styl života, který hlídají a vynucují inkvizitoři. Kněží jsou považovaní za posly Boží a obyvatelé před nimi padají na kolena. Této verzi však nevěří Povstalci, osmitisícový odboj soustředěný bezpečně za hranicí hustého protolesa. Povstalci využívají strachu Citadely i běžné populace z divočiny, která zabírá veškerý známý svět. V srdci hor v opuštěné vodní elektrárně vybudovali společnost, chránění šesti předsunutými Hlídkami – pevnostmi se stálou posádkou. Mezi Povstalci a Citadelou probíhá neustálý boj.

Geografické údaje

Východní část země je od severu k jihu obehnána mohutným pohořím, západní část končí oceánem často terorizovaným Mořskými bouřemi. Obyvatelnou část země oděluje od protolesa tzv. Hranice civilizace. Její okolí se často vypaluje a mýtí, za hradbu stromů se však nikdo kromě Povstalců neodváží.

Hlavní města Sabrie

 • Citadela – sídlo Konsilia, armády, úředníků, inkvizitorů a lepší společnosti
 • Trim – severovýchodní město, rodiště Lee Parkera
 • Deluva – město ležící nejblíž hranici Růžové bouře
 • Sark – město ležící téměř na přímce mezi Citadelou a Blokem, nejčastěji se stává cílem rabování Povstalců
 • Tarakaz – centrum těžby a výroby
 • Pajuta – menší město v blízkosti Citadely, často navštěvované příslušníky armády, je vyhlášené svými vykřičenými Domy
 • Narion – severozápadní město, rodiště Desmonda Curtise
 • Západní města – města s rozstříštěnou vládou, nejvíce povolná Citadele

Demografické údaje

Politické uskupení Citadely:
 • Úřední správa a centrum Inkvizice: 1200 úředníků
 • Kněžské Konsilium: otec Felebius (otec představený), otec Ignacius (člen konzervativní strany), otec Augustus, otec Lessius, otec Kryštof
 • Armáda: Desmond Curtis (velitel ozbrojených sil, zodpovídá se Konsiliu)
 • Citadelská armáda: 7000 vojáků ve stálé službě
 • Jestřábové: 180 agentů (elitní jednotka agentů pro speciální operace, především v divočině)
 • Městská hlídka: 1500 členů ve stálé posádce
Politické uskupení Bloku:
 • 8000 obyvatel
 • rada Bloku: Emilia Knighwalker (předsedkyně), Kedo, Lenden Bato, Varius Timocha, Owen Trantor
 • předsunuté hlídky: Alfa, Beta, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot (všechny zhruba v 90 km vzdálenosti od Bloku)

Recenze čtenářů

Načítání…

Koupit knihu

O autorce

Zuzana Strachotová (*1989) kráčí celý život jednou nohou v říši fantazie. Jakmile potkala fenomén jménem anime, který je pevně zakořeněn v Japonsku, byla to láska na první pohled, mimo jiné proto, že také nevěří na jednoznačné zlo a černobílé charaktery. Když píše své knihy, promítá si je před očima jako film, včetně podob, barev hlasů a hudby, kterou se při tvorbě nechá ráda doprovázet. Světy svých příběhů vnímá jako druhou realitu, z níž se jen velice nerada budí, její postavy jsou pro ni totiž přáteli, milenci i dětmi. Protože však nejen prací a tvorbou je člověk živ, s radostí třeba i propaří večer na kompu, zahradničí a věnuje se čínskému bojovému umění Wing Chun školy Ivan Rzounek’s WingChunKuen Research. Nejraději čte v metru a na eskalátorech, protože to znamená, že ji kniha opravdu zaujala.

Kontakt