Lee Parker

27 let, příslušník speciálních jednotek Jestřábů (specializace: medik)

„Věřit a nepochybovat“

Lee se narodil v Trimu. Od prvních roků života ho matka vedla k Citadelské zbožnosti a správnému chování. Ve třinácti letech potkal před školou vykonavatele kněžské vůle. Od toho okamžiku se jeho veškerá touha upnula ke službě v Citadelské armádě. Jeho talent, schopnosti a mimořádné pohybové nadání mu i přes nízký věk umožnily zařazení do vojenského přijímání. Služba u armády trvala téměř dvanáct let, než se spolu se svými přáteli přihlásil do nově vzniklé jednotky elitních agentů. Komplikované rodinné zázemí přineslo zamítnutí žádosti, přesto díky jeho zdravotní specializaci sloužil v jednotce Jestřábů v hodnosti poručíka, i když stále příslušel armádě. Precizní plnění úkolů, úspěšnost misí a náboženská bezúhonnost si vysloužily pozornost Otce představeného. A také ústupek. Lee byl s konečnou platností zařazen mezi agenty Jestřábů a brzy poté vyslán do Deluvy splnit úkol, který otec Felebius svěřil pouze tomu nejlepšímu z nejlepších.

I do not own any rights for this song. Original music: Stranger Things Theme Song
(C418 REMIX) – source: youtube