Ronald Rivera

30 let, bývalý agent Jestřábů (specializace radista a technik), člen povstaleckého hnutí

“Nezapomeň, jaký je můj původ. Není v tom nic osobního. Jen konáme správnou věc. Dřív jsem o tom ani nepřemýšlel.“

Ronald pochází z Tarakazu. Od malička přicházel do styku s technikou, jeho otec ho nutil trávit hodiny a hodiny učením matematiky a fyziky, aby po něm mohl zdědit rodinný podnik a tím i výhody plynoucí ze spolupráce s Citadelou. Neskutečný nátlak a předem nalinkovaný život vedl k útěku k armádě a nakonec i ke vstupu do jednotky Jestřábů. Jeho uzavřená povaha a určitá odevzdanost byla ideálním modelem dokonalého poslušného vykonavatele kněžské vůle. Po dosažení třiceti let mu Citadela vybrala ženu, nicméně ke svazku již nestihlo dojít. Zajetí přišlo stejně rychle jako zkouška loajality.

I do not own any rights for this song. Original music: The Imitation Game Soundtrack –
Alan by Alexandre Desplat – source: youtube