Všechny postavy

Všechny postavy

Osoby a obsazení Adrian Toras – povstalec, kapitán, předsunutá hlídka Beta Alex Dinnersová – příslušník elitní jednotky Hawks pod vedením kpt. Lee Parkera (citadelská armáda) Amélie Lambertová – psychiatrička, neuroložka (Citadela) Andrew Collins – bývalý agent Hawks (specializace: medik), nyní člen povstaleckého hnutí a místní lékař Ben – lékař, město Trim Bree Kamano – povstalkyně, velitelka předsunuté hlídky Beta Bruce Nardo – povstalec, velitel přepadových akcí Desmond Curtis – vrchní velitel speciálních jednotek Hawks (citadelská armáda) Elena Stonová – povstalkyně, manžela Jasona Stona Emilia Knighwalker – povstalkyně, předsedkyně Rady Bloku Hans Silberstein – vědecký pracovník (Citadela) Hektor – povstalec Herman Kroll – vědecký pracovník (Citadela) Jason Stone – bývalý agent Hawks (specializace: […]

Amélie Lambertová

Amélie Lambertová

23 let, psychiatrička, neuroložka (vědecká sekce Citadely) “Nezajímá mě boj o moc, chci odpovědi. Je mi jedno, kdo mi je dá. Hlavně když je dostanu.” Ač mladičká, Amélie nejenom že ví, co chce, ale jde si také tvrdě za tím. Po dokončení školy se ihned začala ucházet o místo ve výzkumné sekci Citadely. Na svůj věk disponovala obrovskými znalostmi a proto si nad rámec přidala i lékařskou praxi. Díky svému sebeovládání, bystrosti a inteligenci se stala předmětem zájmu otce Felebiuse, který ji začal pověřovat tajnými úkoly. Práci podřizuje veškerý svůj čas a přestože její věk už spadá do povinnosti vstoupení do svazku, úspěšně se mu, i mužům obecně, vyhybá. I do not own any rights for this […]

Desmond Curtis

Desmond Curtis

42 let, vrchní velitel speciálních jednotek Jestřábů (citadelská armáda). “My jsme pěst, která prosazuje zákon.” Jméno Desmonda Curtise budí v celé Sabrii strach. Nekompromisní velitel Jestřábů drží výcvik svých mužů pevně v rukách a měsíc po měsíci se mu daří ukrajovat z moci kněží ve svůj prospěch. Přestože navenek působí jako oddaný vykonavatel kněžské vůle, ve skutečnosti se s askezí a vírou v Boha nikdy nesmířil. V citadelské armádě sloužil již od patnácti let, poté opustil rodný Narion a sloužil ve všech koutech Sabrie. Když na vlastní kůži pocítil moc Inkvizitora, přetavil smutek ve zlost. Postupoval hodnostmi a nakonec prosadil založení profesionální jednotky otevřené pouze elitě Sabrie. Ačkoli Jestřábové i armáda spadají pod vedení kněžského Konsilia, Curtisova síla je pro stovky […]

Steven Dawson

Steven Dawson

29 let, bývalý agent Jestřábů (specializace: analytik a stratég), člen povstaleckého hnutí (po smrti). „Vzdát se je jednoduché. Mohu to udělat kdykoli. Tak proč bych se měl vzdávat právě teď?“ Steven se narodil v Trimu. Odmalička projevoval znepokojivé známky chování, které Citadela netolerovala. Díky bystrému úsudku a inteligenci dokázal skrývat jak zakázané myšlenky, tak i velké přátelství s Jasonem Stonem. V šestnácti nastoupil s Jasonem a Leem k vojenskému přijímání. Dokonalá paměť a analytické myšlení mu vynesly pozici vojenského stratéga a tím i práci s utajovanými technologiemi. Několik incidentů nakonec způsobilo službu pod Citadelou nesnesitelnou. Jako mnoho jiných nalezl útočiště v Bloku, avšak moc kněží dosáhla až tam. Přesto pro své přátele zanechal mnoho otázek i tajemství, které stálo, a ještě bude stát, desetitisíce životů. I […]

Ronald Rivera

Ronald Rivera

30 let, bývalý agent Jestřábů (specializace radista a technik), člen povstaleckého hnutí “Nezapomeň, jaký je můj původ. Není v tom nic osobního. Jen konáme správnou věc. Dřív jsem o tom ani nepřemýšlel.“ Ronald pochází z Tarakazu. Od malička přicházel do styku s technikou, jeho otec ho nutil trávit hodiny a hodiny učením matematiky a fyziky, aby po něm mohl zdědit rodinný podnik a tím i výhody plynoucí ze spolupráce s Citadelou. Neskutečný nátlak a předem nalinkovaný život vedl k útěku k armádě a nakonec i ke vstupu do jednotky Jestřábů. Jeho uzavřená povaha a určitá odevzdanost byla ideálním modelem dokonalého poslušného vykonavatele kněžské vůle. Po dosažení třiceti let mu Citadela vybrala ženu, nicméně ke svazku již nestihlo dojít. Zajetí přišlo stejně rychle jako zkouška loajality. I […]

Jason Stone

Jason Stone

29 let, bývalý agent Jestřábů (specializace: pyrotechnik), člen povstaleckého hnutí. “Jsme vojáci. Na panikaření a hysterické scény je tady obyvatelstvo.” Jason pochází z vojenské rodiny. Jako jeden z mála má proto hned tři sourozence, neboť rodina dostala povolení mít více dětí. Domácí zázemí a chladnou výchovu však raději nahrazoval tajnými toulkami po městě. Nebylo proto překvapením, že jakmile se v prvním ročníku školy potkal se Stevenem, stali se z nich nejlepší kamarádi. Steven dokázal krotit jeho vznětlivou povahu i vrozenou podezřívavost. Když se setkal s o dva roky mladším Leem, společné zájmy a cíle nutně vedly k přihlášení do armády. Jasonova fyzická kondice i cit pro manipulaci se zbraněmi a výbušninami mu vynesla umístění mezi první desítkou uchazečů žádajících o vstup do elitní jednotky […]

Otec Felebius

Otec Felebius

57 let, Představený Božského konsilia “Žádná společnost nepotřebuje zbytečné lidi.” Otec Felebius představuje nejvyšší bytost Sabrie. Zodpovídá se pouze a jenom Bohu. Přestože Konsilium tvoří celkem pět kněží, Felebius si za roky své funkce dokázál vytvořit vlastní síť spojenců a tím kontrolovat jak Sabrii, tak i Citadelu samotnou. Všichni Inkvizitoři jsou mu k dispozici, sám má nejraději zločiny proti svazku. Od neomezené vlády ho dělí pouze Curtisova vzpupnost a konzervativní strana včele s otcem Ignáciusem. A také nečekaná zrada jednoho z Jestřábů, který do centra odboje přinesl klíč ke zničení celého systému. Když se Felebiusova krutovláda otřásla v základech, nezbylo mu, než se obrátit na nejlepšího a nejoddanějšího agenta Citadely. I do not own any rights for this song. Original […]

Sera Trantorová

Sera Trantorová

28 let, Povstalkyně, velitelka průzkumné jednotky „Dokud cítím bolest, vím, že žiju. Ale já nejsem hrdina. Nikdy jsem si tohle nepřála.“ Sera se narodila čtyři roky po objevení opuštěné vodní elektrárny. V patnácti letech přišla o matku, když se běžná loupeživá akce stala terčem útoku Městské hlídky. Tato ztráta způsobila odcizení s otcem a zároveň přinesla touhu chránit Blok. O dva roky později již sloužila v dobrovolné armádě zvané blokobrana a za několik dalších let vedla sama průzkumné výpravy. Její původ na ni často klade vysoké nároky, proto se cítí nejlépe v přítomnosti citadelských přeběhlíků a bývalých agentů Jestřábů. I do not own any rights for this song. Original music: Switch Trailer Music – Emergence (Epic Cinematic Electronic Drama) […]

Lee Parker

Lee Parker

27 let, příslušník speciálních jednotek Jestřábů (specializace: medik) „Věřit a nepochybovat“ Lee se narodil v Trimu. Od prvních roků života ho matka vedla k Citadelské zbožnosti a správnému chování. Ve třinácti letech potkal před školou vykonavatele kněžské vůle. Od toho okamžiku se jeho veškerá touha upnula ke službě v Citadelské armádě. Jeho talent, schopnosti a mimořádné pohybové nadání mu i přes nízký věk umožnily zařazení do vojenského přijímání. Služba u armády trvala téměř dvanáct let, než se spolu se svými přáteli přihlásil do nově vzniklé jednotky elitních agentů. Komplikované rodinné zázemí přineslo zamítnutí žádosti, přesto díky jeho zdravotní specializaci sloužil v jednotce Jestřábů v hodnosti poručíka, i když stále příslušel armádě. Precizní plnění úkolů, úspěšnost misí a náboženská bezúhonnost si vysloužily pozornost […]